Politiek: Vergaderingen Hardenberg en Coevorden

Politiek: Vergaderingen Hardenberg en Coevorden

Hardenberg: Gemeenteraad van 2 juli 2019.
Voorzitter: Peter Snijders
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Actuele vragenronde
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht agendapunten
BESPREEKSTUKKEN
5. Vaststelling bestemmingsplan ‘Dedemsvaart, woningbouw Gentiaanstraat noordzijde’ (herontwikkeling voormalige Jumbo-locatie en politiebureau en omgeving)
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
6. Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Veenlandseweg 1-1a, Brucht’ voor het toekennen van een tweede woning
7. Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 2 juli 2019
8. Rondvraag
9. Sluiting 
Nota Bene: De tegenwoordig door de gemeente Hardenberg aangeleverde video’s van de raadsvergaderingen zijn van extreem slechte beeld- en geluidskwaliteit. De gemeente betiteld deze geringe kwaliteit als ‘voldoende’. – wijZijn.tv
* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/48Nrb3oiTGc
* Bedankt voor het kijken naar deze video! Vergeet u niet op ons te abonneren op YouTube (gratis) en blijf zo op de hoogte van al onze nieuwe video’s!

Hardenberg: Oriënterende ronde van 2 juli 2019.
Voorzitter: mevrouw S.E. Hof
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht
MENINGSVORMEND
4. Het benoemen van de (plv.) leden van de Ombudscommissie
5. Intrekken Verordening Sociaal Cultureel Fonds
6. Rondvraag
7. Sluiting 
Nota Bene: De tegenwoordig door de gemeente Hardenberg aangeleverde video’s van de raadsvergaderingen zijn van extreem slechte beeld- en geluidskwaliteit. De gemeente betiteld deze geringe kwaliteit als ‘voldoende’. – wijZijn.tv
* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/F3NfFJA_-pk

* Bedankt voor het kijken naar deze video! Vergeet u niet op ons te abonneren op YouTube (gratis) en blijf zo op de hoogte van al onze nieuwe video’s!

Coevorden: Commissievergadering van 2 juli 2019.
Voorzitter: F. Booij
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Inspreekrecht
5. Vragenuurtje
6. Raadsvoorstel ingekomen stukken
7. Brief college van burgemeester en wethouders, verzonden 29 mei 2019, inzake onderzoeksrapport tariefdifferentiatie Ozb
8. Voorstel van het Seniorenconvent inzake ontslag van mevrouw F. Zwaan-Alberts als Burgercommissielid
9. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Integraal Huisvestingsplan (IHP): tussentijdse opwaardering Esdal College en verhuizing bibliotheek Oosterhesselen
10. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake afgifte verklaring van geen bedenkingen realisatie zonnepark op agrarische gronden aan het Coevorderkanaal nabij no. 11 in Coevorden
11. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake bestemmingsplan “Noord-Sleen, trailcentre Dorpsstraat 19”
12. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Kaderbrief 2020
13. Vaststelling verslag commissie 11 juni 2019
14. Sluiting
* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/TjPJMWymex8

* Bedankt voor het kijken naar deze video! Vergeet u niet op ons te abonneren op YouTube (gratis) en blijf zo op de hoogte van al onze nieuwe video’s!