Coevorden: Gemeenteraad van 9 juli 2019

Coevorden: Gemeenteraad van 9 juli 2019

Coevorden: Gemeenteraad van 9 juli 2019.
Voorzitter: burgemeester B.J. Bouwmeester
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijst 18 juni 2019
5. Ingekomen stukken
6. Hamerstukken (A)
6.1 Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Integraal Huisvestingsplan (IHP): tussentijdse opwaardering Esdal College en verhuizing bibliotheek Oosterhesselen
6.2 Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake afgifte verklaring van geen bedenkingen realisatie zonnepark op agrarische gronden aan het Coevorderkanaal nabij no. 11 in Coevorden
6.3 Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake bestemmingsplan “Noord-Sleen, trailcentre Dorpsstraat 19”
7. Bespreekpunten (C):
7.1 Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Kaderbrief 2020
7.2 Voorstel van het Seniorenconvent inzake ontslag van mevrouw F. Zwaan-Alberts als Burgercommissielid
7.3 Voorstel van het Seniorenconvent inzake benoeming lid algemene raadscommissie Coevorden
7.4 Afscheid van de heer G. Zuur
7.5 Onderzoek geloofsbrieven en toelating van heer R. Wilting als raadslid
7.6 Verslag van de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven van
7.7 Beëdiging als raadslid van de heer R. Wilting
8. Sluiting
* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/QLemI8C-tq4

* Bedankt voor het kijken naar deze video! Vergeet u niet op ons te abonneren op YouTube (gratis) en blijf zo op de hoogte van al onze nieuwe video’s!