Coevorden: Gemeenteraad van 24 maart 2020 + beëdiging wethouder Steven Stegen

Coevorden: Gemeenteraad van 24 maart 2020 + beëdiging wethouder Steven Stegen

Steven Stegen (52) werd vanavond geïnstalleerd als nieuwe wethouder van BBC2014. De inwoner van 1e Exloërmond is geboren en getogen in Schoonoord. De raadsvergadering vond ondanks de aangescherpte maatregelen toch doorgang, wel gebeurde dat in aangepaste vorm: zonder publiek en een minimale afstand van anderhalve meter tussen de raadsleden.
De raad was overigens niet voltallig.
In zijn net voormalige functie bij RTV Drenthe deed hij verslag van de raadsvergaderingen in Coevorden. Zodoende kent hij de belangrijkste kwesties in de gemeente Coevorden, al is dat dus wel vanuit een andere functie. Steven werkte gedurende bijna negentien jaar als verslaggever bij RTV Drenthe.
De komende tijd blijft Stegen in 1e Exloërmond wonen. Op termijn verhuist hij naar de gemeente Coevorden. De raad nam daartoe een voorstel tot vrijstelling voor de periode van een jaar aan. De ontheffing kan, in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal één jaar worden verlengd.
Bij de installatie van Steven Stegen waren zijn vrouw Tineke en hun zoon Sven aanwezig, evenals de ouders van Steven.
Steven Stegen neemt de portefeuille van de naar FC Emmen vertrokken Jan Zwiers over.
Die omvat onder andere economische zaken, financiën, recreatie en toerisme, grondbedrijf en vastgoed.

Voorzitter: burgemeester B.J. Bouwmeester
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven wethouder
5. Verslag van bevindingen van de onderzoekscommissie geloofsbrieven
6. Vaststelling besluitenlijst
7. Raadsvoorstel ingekomen stukken
8. Hamerstukken (A)
8.1. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake risicoprofiel, beleidsvisie 2020-2023, gemeenschappelijke regeling en kaderbrief 2021 van de Veiligheidsregio Drenthe
8.2. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake ontwerp-begrotingswijziging 2020 en Algemeen Financieel Kader 2021 en volgende jaren GR-EMCO
9. Stukken met korte stemverklaring (B)
9.1. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake wijziging Winkeltijdenverordening Coevorden
10. Bespreekpunten (C)
10.1. Initiatiefvoorstel benoeming wethouder
10.2. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
10.3. Beëdiging wethouder
11. Sluiting

* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/aoRB0tOiPrY