POLITIEK: raadsverg. Coevorden en Hardenberg

HARDENBERG: Gemeenteraad van 23 juni 2020

Voorzitter: de heer drs. J.W. Wiggers
Agenda
1. Opening en mededelingen 

2. Actuele Vragenronde 

3. Vaststelling agenda 

4. Spreekrecht agendapunten 

5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 26 mei 2020
Bespreekstukken 

6. Nadere onderbouwing besluit tot afwijzing aanvraag vaststelling bestemmingsplan met betrekking tot vestiging supermarkt op Mercatorterrein te Dedemsvaart 

7. Vaststelling bestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden I, woningbouw Van Sytzamahof’

 Hamerstukken (alleen stemverklaring mogelijk) 

8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beukenlaan De Krim’ 

9. Lijst met ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 23 juni 2020 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 


* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/QXiIcZrDIFQ

HARDENBERG: Oriënterende ronde van 23 juni 2020

Voorzitter: mw. W.E.H. Soeten-Wessels
Agenda
1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht 
 MENINGSVORMEND 

4. Vaststelling bestemmingsplan ‘Gramsbergen, Garstlanden IV’
5. Verzilverlening
6. Kwaliteitsverbetering openbare ruimte in relatie tot het stimuleren van de (lokale) economie
7. Jeugdlintje gemeente Hardenberg 2020
8. Rondvraag

9. Sluiting

* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/aJ9PtzzSE6s

COEVORDEN: Gemeenteraad van 23 juni 2020

Voorzitter: burgemeester B.J. Bouwmeester
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake bekrachtiging geheimhouding informatiebeveiliging binnen ENSIA
5. Raadsvoorstel ingekomen stukken
6. Hamerstukken (A)
6.1. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake zelftoetsing archiefbeheer
6.2. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake jaarstukken Veiligheidsregio Drenthe
6.3. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake verordening Jeugdhulp gemeente Coevorden 2020
6.4. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 van het Recreatieschap Drenthe
6.5. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vaststelling jaarrekening 2019
7. Stukken met korte stemverklaring (B): –
8. Bespreekpunten (C)
8.1. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 EMCO-groep
8.2. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake financiële stukken RUD Drenthe
8.3. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2020
8.4. Motie 2020-04 Rekenkamer
8.5. Motie 2020-06 milieupas
9. Sluiting

* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/-S6T-89KUeA