Coevorden: Commissievergadering van 25 juni 2020

Coevorden: Commissievergadering van 25 juni 2020

Voorzitter: A.H. Sieben
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Inspreekrecht
5. Vragenuurtje
6. Raadsvoorstel ingekomen stukken
7. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake kaderbrief 2021
8. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Coevorden 2020
9. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake uitwerking opdrachten raadswerkgroep Duurzaamheid
10. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake voorgenomen aansluiting GGD Drenthe bij WSGO
11. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 12 mei 2020, inzake factsheet resultaten 2019 Bestuursprogramma en de mijlpalen uit de strategische agenda
12. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 26 mei 2020, inzake jaarverslag leerplicht 2018-2019
13. Vaststelling verslag commissie 16 juni 2020 (onder voorbehoud)
14. Sluiting

* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/ztdBaQzkugQ