HARDENBERG: voordracht Maarten Offinga als burgemeester

HARDENBERG: voordracht Maarten Offinga als burgemeester

Vergadering gemeenteraad (openbaar) van 25 juni 2020
Voorzitter: mw. S.E. Hof
Agenda
1. Opening 

2. Vaststelling agenda
3. Bekendmaking voordracht kandidaat burgemeester gemeente Hardenberg 

4. Sluiting 


* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/p2_bsMudjD8