Bestuur
Het bestuur van de Stichting wijZijn.tv bestaat uit drie leden; te weten:

Henk Bosker

Voorzitter & medeoprichter wijZijn.tv
H. Bosker (Henk), Dedemsvaart
contact@wijZijn.tv
henk@avereest.nl

Secretaris/Penningmeester & medeoprichter wijZijn.tv
G. Lensen (Geke), Hardenberg
hoofdredactie@wijZijn.tv
info@schrijverijLensen.nl

Lid & bedenker van onze stichtingsnaam wijZijn.tv
T.D. Prinsse (Tjerk), Zwolle
TDPrinsse@gmail.com

 

 

ANBI

De Stichting wijZijn.tv  is door de Belastingdienst aangemerkt als een:

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Cultuur

Fiscale voordelen voor een ANBI
Wat is het voordeel om als 
ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten
Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI’s spreiden zich uit over:
* Vennootschapsbelasting
* Inkomstenbelasting
* Schenkings- en Successierecht

Uitgaven
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Donateurs/Erflaters
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.
De ANBI’s dienen te voldoen aan de eisen van de belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.
Giften aan wijZijn.tv leiden tot een extra fiscale aftrek van 25% tot een maximaal bedrag van €1.250,-

Belangrijke ANBI gegevens
Naam:                                Stichting wijZijn.tvANBI-logo
RSIN/Fiscaalnummer:    8533.01.426
Kamer van Koophandel: 59.060.859
Post- en Bezoekadres:    Markt 35, 7701GW Dedemsvaart
Bankrelatie:                       NL75 RABO 0140 8654 03
Internetadres:                   http://www.wijZijn.tv
Telefoon:                        +31(0) 650 604 605
Email:                                 contact@wijZijn.tv

Doelstelling
De Stichting wijZijn.tv is op 22 oktober 2013 opgericht met het doel de kijkers in de grote regio te voorzien en te laten genieten van alle video die door vrijwilligers opgenomen worden van lokale activiteiten in de de regio. De regio bestaat voor wijZijn.tv uit het gebied dat valt onder de gemeenten Hardenberg, Coevorden en Twenterand, zowel de kernen alsook het buitengebied.

wijZijn.tv plaatst beelden die enthousiaste lokale filmers beschikbaar stellen voor het grote publiek, maar maakt ook video in eigen beheer met eigen programma’s gericht op dezelfde regio, met soms een landelijke uitstraling. Alle activiteiten zijn gericht op een zo breed mogelijk publiek c.q. hoge mediapluriformiteit. Te denken valt aan lokale uitvoeringen, kunst, sport, kerk en maatschappij, festiviteiten en verder alles wat men graag in al zijn verscheidenheid wil zien wat de eigen regio aan activiteiten organiseert.  

Vrijwilligers beschikken vaak zelf over de benodigde apparatuur en in een enkel geval over eigen studioruimte. wijZijn.tv beschikt hoofdzakelijk over de noodzakelijke computerapparatuur, servers en software.

Ook is  wijZijn.tv  verantwoordelijk voor de (afspraken) en distributie van het bewegende beeld. Daartoe heeft zij afspraken gemaakt; TV wordt in HD verzorgd via video-on-demand (video-op-aanvraag) in de genoemde regio via glasvezel en wijZijn.tv stelt bewegend beeld beschikbaar via haar eigen website en app’s in afspeellijsten per kern van de gemeenten. Tevens zijn er afspeellijsten beschikbaar voor politieke items, zoals alle gemeenteraadsvergaderingen uit de betreffende gemeenten.

Last but not least het veelbesproken eigen politieke discussieprogramma:

wijZijn-ONpartijdig & Politiek Correct.

Commissariaat voor de Media
In oktober 2014 (‘n half jaar na onze officiële start) ontvingen wij de erkenning van het Commissariaat voor de Media; met een door de overheid erkende status.

Beloningsbeleid
De Stichting wijZijn.tv is een vrijwilligersorganisatie – er worden geen beloningen gegeven aan bestuursleden en/of vrijwilligers of medewerkers.

Actuele activiteiten

  • Het verzamelen van video; gemaakt door vrijwilligers in de wijde regio.
  • Het onder eigen regie produceren van programma’s, naast losse producties, structureel een muziek- en een politiek discussieprogramma.
  • Het bewerken en converteren van alle ontvangen en eigen videobijdragen en geschikt maken voor plaatsing in het televisie-video-on-demand-systeem en online beschikbaar maken.
  • Het onderhandelen voor doorgifte op lagere termijn van televisiebeelden via providers op glasvezel.
  • Het online plaatsen van dezelfde programma’s zodat kijkers met smartphone, tablet en smart-televisie – eventueel via app – over hetzelfde programma-aanbod kunnen beschikken.
  • Alle activiteiten dienen slechts één doel; zoveel mogelijk kijkers in de regio van regionale informatie te voorzien middels bewegend beeld.
  • Commissariaat voor de Media: In oktober 2014 (‘n half jaar na onze officiële start) ontvingen wij de erkenning van het Commissariaat voor de Media; met een door de overheid erkende status.

Klik op het logo voor onze statuten: deStatuten

________________

Balans 2020

• Vastgesteld op 13 april 2021
   G. Lensen, penningmeester

________________